فروش لبنیات سنتی به صورت عمده:

پنیر لیقوان و تبریز اصل

ماست سنتی گاوی و گوسفندی 

دوغ های سنتی در انواع طعم

روغن و کره حیوانی محلی

عسل های طبیعی و خالص با موم و شهد 

چهل گیاه،گون،آویشن،کنار،وحشی کوهی

سرشیر و خامه سنتی

تماس : 09228764693