آدرس خرید حضوری از لبنی مارکت

آدرس:اندیشه فاز3-شهرک صدف-بلوار دکتر غریب-نبش خیابان بیات جنوبی-لبنیات سنتی لیقوانی.

شماره های تماس:02165573673-09902676188-
email:labanimarket@gmail.com