آدرس مغازه(خرید حضوری):تهران-تهران نو – فلکه اطلاعات-خیابان مهربار(شمس) – پلاک 152 – لبنیات سنتی لیقوانی